Salarisverwerking

De tarieven voor de verwerking van de salarisadministratie zijn opgebouwd uit een vast tarief per maand per bedrijf (afhankelijk van het aantal medewerkers) en daarnaast een tarief per salarisspecificatie.

Onderstaande werkzaamheden verrichten wij voor deze vaste tarieven:

 • De maandelijkse/vierwekelijkse salarisrun (bestaande uit salarisspecificaties en mutaties, journaalposten, (sepa)betaalbestanden en/of betaalstaten)
 • Vakantiegeldberekeningen
 • Eenmalige (CAO) uitkeringen
 • CAO beheer (pro-actief de CAO onderhandelingen volgen en altijd in overleg met u salarisverhogingen en andere vergoedingen toepassen)
 • Jaarafsluiting en jaaropgaven
 • Loonaangiften belastingdienst
 • Korte vragen van u of uw accountant met betrekking tot de salarisadministratie
 • Verstrekken van informatie/jaarstukken aan uw accountant ten behoeve van de jaarrekening

Daarnaast hebben wij vaste tarieven voor indiensttredingen van nieuwe medewerkers en medewerkers die uw bedrijf verlaten. In het laatste geval zal er meestal een eindafrekening plaats vinden met vakantiegeld en uitbetaling of verrekening van vakantiedagen. Bij personeelsmutaties zullen ook andere instanties deze meldingen moeten ontvangen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Deze meldingen kunnen wij uiteraard voor u verzorgen.

Overige Dienstverlening

Naast de vaste reguliere salarisverwerking zijn er ook andere werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Ziek- en herstelmeldingen en begeleiding hierbij
 • Werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen zoals een ziekteverzuimverzekering en WIA oplossingen
 • Proforma salarisspecificaties
 • Loonkostenberekeningen
 • Werkzaamheden bij belastingcontroles
 • Controle facturen (zoals van pensioenfonds) en eventuele mutaties/correcties
 • Periodieke loonopgaven en eventuele overige jaaropgaven (bijvoorbeeld aan pensioenfondsen)
 • Periodieke pensioenaangiften
 • Langere telefoongesprekken of adviesgesprekken
 • Arbeidsrechterlijke vraagstukken, zoals arbeidsovereenkomsten maar ook advisering bij ontslag, de ontslagprocedures zelf, vaststellen arbeidsvoorwaarden en dergelijke door een arbeidsjurist
 • Bezoeken aan uw bedrijf

De werkzaamheden die onder “overige dienstverlening” vermeld staan worden aan u doorberekend op basis van een uurtarief.

Onze facturatie (per maand of kwartaal) is uitgebreid omschreven dus helder en transparant.