Advies

Er komt nogal wat op u af als u personeel in dienst heeft! Naast alle administratieve verplichtingen die u heeft als werkgever – zoals het voeren van een salarisadministratie – krijgt u ook te maken met afdrachten van loonheffingen, al dan niet de verplichtstelling van een CAO, vragen van medewerkers, secundaire arbeidsvoorwaarden, et cetera.

Wij kunnen u adviseren over/ondersteunen bij allerlei zaken zoals de pensioenvoorziening, ziekteverzuimverzekeringen, WIA aanvullende verzekeringen, vakantie en verlof, ziekteverzuim van medewerkers, een fietsplan, arbeidsovereenkomsten, ontslag en nog zoveel meer. Wij zijn geen assurantie-tussenpersoon, maar vragen meerdere offertes aan teneinde u goed te kunnen adviseren over de juiste verzekering. Als het bijvoorbeeld gaat om ontslagprocedures of andere zaken die onze expertise te boven gaan, dan schakelen wij daar weer specialisten voor in. Uiteraard in overleg met u.

Medewerkers worden vaak weinig op de hoogte gehouden als het gaat om belastingplannen en –wetten, de pensioenvoorziening of zaken die u als werkgever naast het salaris hebt geregeld. Tijdens een personeelsbijeenkomst kunnen wij – namens u – uw medewerkers informeren over relevante onderwerpen.